Tipy, jak ušetřit na vytápění a ohřevu vody

Žít moderně a komfortně znamená stejně tak žít úsporně. Úspory lze hledat v každé oblasti lidského života, bydlení nevyjímaje a konkrétně vytápění je na tomto seznamu mezi nejvyznamnějšími. Výrobce tepelné technologie Baxi se snaží navrhovat a vyvíjet systémy, které se těmito trendy řídí. I proto předkládá několik užitečných rad, které napomohou uspořit nezanedbatelné prostředky.

1. Investujte do více ekonomického systému

Vytápět a ohřívat teplou vodu lze různými druhy vytápění. V konkrétní rovině se jedná o dvě v současnosti nejpoužívanější tepelné koncepce:

  • Kondenzační kotel
  • Tepelné čerpadla

Navíc lze v současnosti rovněž využít ekonomicky zajímavou dotaci na vytápění moderními formami, se kterou má Baxi pozitivní zkušenosti a jako odpovědná značka se o ně se zákazníky ráda podělí.

2. Sledujte zdroje úniku tepla

S velkými náklady za spotřebu energie může souviset i skutečnost, kdy z objektu akumulované teplo samovolně uniká. Nejrizikovější místa zmíněného uniku tepla jsou především okna a dveře. Nová okna a vstupní dveře mají vynikající nejen tepelné, ale i protihlukové izolační schopnosti.

3. Kontrolujte správnou funkci termostatických ventilů a hlavic u radiátorů

Výměnou nefukčních termostatických ventilů a hlavic na radiátorech lze dosáhnout značných úspor ve spotřebě energie, a to hlavně z důvodu efektivního rozložení tepla. Díky regulaci průtoku otopné vody lze totiž systém důkladně zaregulovat tak, že v prostoru působí rovnoměrně stejná tepelná hodnota. To následně umožňuje dobré hospodaření s nákladně vyrobenou energií. Ve výsledku, díky účinné regulaci teploty v různých místnostech může ušetřit majitel objektu částku za energii v řádech až několika tisíců korun ročně. Asi málokdo ví, že příkladně snížením teploty o jeden stupeň lze ušetřit i více než 2 000,- Kč.

4. Přizpůsobte interiér pro zamezení tepelných ztrát

Další radou jak ušetřit náklady za energii jsou na první pohled nepodstatná a zdánlivě jednoduchá opatření, kterým většina nevěnuje vůbec pozornost. Příkladem je umístění nábytku v interiéru. Ten by neměl především zakrývat radiátory. Další nejčastější chybou jsou dlouhé záclony a závěsy. Ty překrývají otopnou plochu radiátorů a zamezují přirozené sálání a cirkulaci teplého vzduchu od radiátorů. Zkrácením záclon lze dosáhnout za minimálních nákladů relativně velkých úspor. Dalším krokem v úsporách mohou být i venkovní rolety, které mohou pomoci s rosením oken. Jejich zatažením na noc lze totiž dosáhnout zvýšení izolační schopnosti okna.

5. Kotel pravidelně udržujte

Ideální čas pro pravidelný servis a odbornou údržbu kotle je období od jara do podzimu.  Správně načasovaná příprava na další topnou sezónu znamená vyhnutí se nepříjemnému čekání na servisního technika. Ten sice odborně seřídí kotel, ale bohužel v době, kdy je teplo už dávno zapotřebí. Při pravidelném servisu může navíc technik odhalit možná rizika poškození kotle a předejít tak budoucí nákladné opravě takové závady. V rámci pravidelného servisu bude kotel zbaven prachu, bude vyčištěn hořák a výměník. Právě tam se nejvíce usazují nečistoty, z kterých se po čase utvoří izolační vrstva způsobující stále vyšší a vyšší spotřebu energie (plynu) na ohřev stejného množství tepla. Situaci s tímto typem prevence u kotlů lze přirovnat k běžnému vlastnictví automobilu, kde je mimo jiné také pravidelným servisem i výměna oleje s cílem udržet bezproblémový technický stav motoru.

6.    Větrejte správným způsobem

Větrejte krátce a intenzivně. Dlouhodobé větrání ochlazuje stěny, které musí teplo znovu akumulovat.

Zásady správného větrání:

  • Větrejte doma alespoň třikrát denně, zejména v koupelnách, kuchyních a ložnicích.
  • Větrání by mělo být krátkodobé a spíš častější.