PROHLÍDKY A REVIZE

Roční prohlídky a revize plynových kotlů

Důvody proč provádět roční servis plynového kotle
Jelikož jste provozovatelem plynového zařízení jste povinen dle energetického zákona provádět roční servis plynového zařízení každých 12 měsíců( požadují to i pojišťovny v případě plnění pojistné události) a každé 3 roky provést kontrolu Vašeho plynového zařízení a plynových rozvodů ve Vašem objektu, revizním technikem plynových zařízení.
Ročním servisem se prodlužuje životnost Vašeho kotle, dále se zvyšuje jeho účinnost a dá se předejít závažnějším opravám.
U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i roční servis prováděný smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od data uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky. Tyto prohlídky doporučujeme provádět mimo topnou sezónu – tj. od dubna do konce srpna.
To by mělo platit i u plynových kotlů, které byly do provozu uvedeny během topné sezóny. A to hlavně pro velké vytížení servisních techniků, zejména těsně před zahájením topné sezóny z důvodu provádění oprav nefunkčních spotřebičů.
Stálým zákazníkům naší firmy poskytujeme při ročním servisu v období od 1.května do 20.srpna 20% slevy na práci, za předpokladu, že zákazník předloží montážní list z loňského roku o provedené roční prohlídce a nebo po předložení faktury z minulého roku.
Co obnáší roční prohlídka
Roční prohlídka se skládá z vyčištění primárního výměníku, vyčištění hořáků, seřízení plynové armatury (tlak plynu na hořáku), kontrola účinnosti spotřebiče, dotlakování expanzní nádoby, kontrola funkčnosti plynového kotle a jeho bezpečného provozu. V případě, že Váš kotel provozujete v regionu, kde máte nekvalitní vodu (vápenec, tvrdá voda) může dojít k ucpání jak primárního výměníku, tak i sekundárního výměníku či zásobníku. I takto znečištěný kotel se dá vyčistit pomocí čistící pumpy a chemických přípravků.