SERVISNabízíme servis, kontroly,opravy, uvádění do provozu, odstraňování poruch a havárií u plynových kotlů, u sestav kotle a zásobníku, u průtokových ohřívačů vody a regulací.Oprava, servis a výměny  plynových a elektrických kotlů Litoměřice,Roudnice nad Labem,Ústí nad Labem a okolí.Potřebuji provést roční revizi svého kotle.
Tímto pojmem zákazník obvykle míní roční servisní prohlídku. Revize plynového zařízení (domovního plynovodu), elektroinstalace (alespoň obvodu pro kotel) a spalinových cest se provádí před uvedením nového zařízení do provozu a jsou vyžadována výrobcem zařízení i příslušnou normou. Zapisují se do protokolu o spuštění a jsou podmínkou pro uznání záruky na zařízení. Pokud by bylo potřeba provést revizi jako takovou (plyn, elektro), mohu zprostředkovat její provedení příslušném revizním technikem.
Kotel samotný má tzv. „Osvědčení o shodě“, jde o výrobek schválený pro provoz v dané zemi a za daných podmínek. Na takovém zařízení se revize (v pravém slova smyslu) neprovádí.